Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 19. prosinca 2012. godine (SRIJEDA)  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/147
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin,  4. prosinac 2012.

 

Na temelju članka 71. stavak 1 i članka 73. stavak 1 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2012. godine (SRIJEDA) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Aktualni sat,
2.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
3.    Prijedlog II. Izmjena Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
4.    Prijedlog II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
5.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2012. godini,
6.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu,
7.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2012. godinu,
8.    Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu,
9.    Prijedlog Odluke o  naknadi za razvoj vodnih usluga na području Grada Ogulina,
10.    Prijedlog Izmjena i dopuna Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
11.    Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne i energetske djelatnosti u 2013. godini,
12.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2012. godinu,
13.    Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina u  2013. godini,
14.    Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, Prijedlog rješenja bit će dostavljen na sjednici
15.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, Prijedlog rješenja bit će dostavljen na sjednici
16.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2012. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik