Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 24. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 20. studenoga 2012. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE


D N E V N I   R E D:
 

1.    Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin-UPU 6,
2.    Odluka o izradi II. ( ciljanih ) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
3.    Odluka o prihvatu ponude Plinacro d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
4.    Aktualni sat,
5.    Proračun Grada Ogulina za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu,
6.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
7.    Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
8.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
9.    Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2013. godini,
10.    Program potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2013. godini,
11.    Program pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu,
12.    Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu,
13.    Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu,
14.    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,
15.    Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Ogulina i francuskog Grada Gignaca,
16.    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o vodovodu,
17.    Odluka o poništenju postupka davanja koncesije,
18.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
19.    Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
20.    Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ogulina,
21.    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina,
22.    Utrošena sredstva proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad 2012. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik