Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 20. studenog 2012. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/116
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin, 12. studeni 2012.
 

Na temelju članka 71. stavak 1 i članka 73. stavak 1 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za 20. studenog 2012. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin-UPU 6,
2.    Prijedlog Odluke o izradi II. ( ciljanih ) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
3.    Prijedlog Odluke o prihvatu ponude Plinacro d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
4.    Aktualni sat,
5.    Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu,
6.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
7.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
8.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
9.    Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2013. godini,
10.    Prijedlog Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2013. godini,
11.    Prijedlog Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu,
12.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu,
13.    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu,
14.    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,
15.    Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Ogulina i francuskog Grada Gignaca,
16.    Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o vodovodu,
17.    Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije,
18.    Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin - prijedlog Rješenja bit će dostavljen na sjednici
19.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin - prijedlog Rješenja bit će dostavljen na sjednici
20.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ogulina - prijedlog Odluke bit će dostavljen na sjednici
21.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina - prijedlog Odluke bit će dostavljen na sjednici
22.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad 2012. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik