Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 29. lipnja 2012. godine (petak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/55
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin,  20. lipanj 2012.
 

Na temelju članka 71. stavak 1 i članka 73. stavak 1 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 29.  lipnja 2012. godine (petak) s početkom u 17,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:
 
      1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina - procjena ugroženosti Grada Ogulina sažetak,
      2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Ogulina s Planom civilne zaštite i Planom zaštite i spašavanja grada
      3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. za 2011. godinu,
      4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Stambeno komunalno gospodarstvo“ d.o.o. za 2011 godinu,
      5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. za 2011. godinu,
      6. Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Grada Ogulina za 2011. godinu,
      7. Aktualni sat,
      8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
      9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
    10. Prijedlog Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza,
    11. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina,
    12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju partnerstva i sufinanciranju projekta Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“,
    13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Ogulina (SEAP),
    14. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2011. godini,
    15. Izbor članova Savjeta mladih Grada Ogulina,
    16. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj 2012. godine


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik