Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 15. svibnja 2012. godine (utorak ) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/1
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin,  3. svibnja 2012.
 


Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 15.  svibanj 2012. godine ( utorak ) s početkom u 17,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

 
1.    Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2011. godinu,
2.    Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2011.  godinu,
3.    Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2011. godinu,
4.    Izvješće o poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin za 2011. godinu,
5.    Izvješće o izvršenju Programa  javnih potreba u športu grada Ogulina za 2011. godinu i Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2011. godinu,
6.    Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2011. godinu,
7.    Aktualni sat,
8.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2011. godinu,
9.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2012. godini,
10.    Prijedlog Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnička zona Ogulin d.o.o.,
11.    Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
12.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina,
13.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za promet i veze  (prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na Sjednici ),
14.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na Sjednici),

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik