Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 15. svibnja 2012. godine (utorak ) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/1
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin,  3. svibnja 2012.
 


Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 15.  svibanj 2012. godine ( utorak ) s početkom u 17,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

 
1.    Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2011. godinu,
2.    Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2011.  godinu,
3.    Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2011. godinu,
4.    Izvješće o poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin za 2011. godinu,
5.    Izvješće o izvršenju Programa  javnih potreba u športu grada Ogulina za 2011. godinu i Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2011. godinu,
6.    Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2011. godinu,
7.    Aktualni sat,
8.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2011. godinu,
9.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2012. godini,
10.    Prijedlog Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnička zona Ogulin d.o.o.,
11.    Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
12.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina,
13.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za promet i veze  (prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na Sjednici ),
14.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na Sjednici),

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik