Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 20. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Odluke i zaključci 20. sjednice

20. sjednica Gradskog vijeća održana je u novom prostoru Gradske knjižnice i čitaonice, u konferencijskoj dvorani posebno opremljenoj za održavanje sjednica, prezentacija, seminara i drugih javnih skupova.

Dvorana je opremljena multimedijalnom opremom, koja omogućava kvalitetnije audio i video snimanje, prijenos preko radio valova i interneta.

Od sada će se sve sjednice Gradskog vijeća grada Ogulina održavati u novom prostoru.

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/1
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin, 14. ožujak 2012.


               

Odluke i zaključci 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane  13. ožujka 2012. godine (utorak ) s početkom u 17,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.


D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja školsko športskih sadržaja uz Prvu osnovnu školu u Ogulinu   -  Odluka,
2.    Prijedlog Odluke o donošenju „Urbanističkog plana uređenja naselja Jasenak  (UPU-2)“  -  Odluka,
3.    Izvješće o radu  Policijske postaje Ogulin za 2011. godinu  - zaključak o prihvaćanju Izvješća,
4.    Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2011. godinu - zaključak o prihvaćanju Izvješća,
5.    Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2011. godinu - zaključak o prihvaćanju Izvješća,
6.    Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2011. godinu - skinuto s Dnevnog reda
15.    Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
16.    Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2012. godini,
17.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
18.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2011., siječanj i veljaču 2012. godine - zaključak o prihvaćanju Izvješća.
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r.  Milan Sabljak, dipl. ing.   
 
Odluke i zaključci 20. sjednice
Odluke i zaključci 20. sjednice
 
 www.ogulin.hr
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik