Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 19. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 

Odluke i zaključci  sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulin održane 20. prosinca (utorak) 2011. s početkom u 17,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/128
URBROJ: 2133/02-02-11-1

Ogulin, 21. prosinca 2011.
               

D N E V N I   R E D:

1.    Aktualni sat,
Skinut sa dnevnog reda
2.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2011. godinu
                              - opći dio
                              - posebni dio
3.    Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
4.    Prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
5.    Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2011. godinu,
6.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2011. godini,
7.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu,
8.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2011. godinu,
9.    Prijedlog Programa pomoći za stanovanje i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu
10.    Nadopuna dnevnog reda
Prijedlog Odluke o usvajanju prijedloga Sporazuma o osnivanju javne ustanove – razvojne agencije Karlovačke županije - KARLA
11.    Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate cijene za kupoprodaju nekretnina Aquaprometu d.o.o. u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
12.    Prijedlog Odluke o izradi trećih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo,
13.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene Otok Oštarijski,
14.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa,
15.    Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin i suglasnost
16.    Prijedlog ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina,
17.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zašite od požara Grada Ogulina,
18.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina,
19.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2012. godinu,
20.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2011. godine.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  
 
 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik