Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 20. prosinca 2011. (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11., Ogulin.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/128
URBROJ: 2133/02-02-11-1
Ogulin,  12. prosinca 2011.
 


Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 20. prosinca 2011.  (utorak) 2011.  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:
 
 
1.    Aktualni sat,
2.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2011. godinu, ==> tablica >>
3.    Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
4.    Prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
5.    Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2011. godinu,
6.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2011. godini,
7.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu,
8.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2011. godinu,
9.    Prijedlog Programa pomoći za stanovanje i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu,
10.    Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate cijene za kupoprodaju nekretnina Aquaprometu d.o.o. u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
11.    Prijedlog Odluke o izradi trećih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo,
12.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene Otok Oštarijski,
13.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa,
14.    Prijedlog i obrazloženje Izmjena i dopuna Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin,
15.    Prijedlog ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina,
16.    Prijedlog i obrazloženje Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zašite od požara Grada Ogulina,
17.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina,
18.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2012. godinu,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2011. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik