Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke i zaključci 17. sjednice

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 

Odluke i zaključci  sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulin održane 2. rujna (petak) 2011. s početkom u 9,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
Ogulin, 2. rujna 2011.
               

D N E V N I   R E D:


1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina >>>>

2. Aktualni sat

 Pitanja su postavili:
    1. Momir jakšić
    2. Zlatko Mrvoš
    3. Ivan Vuković
    4. Mato Špehar
    5. Neven Vujnović
    6. Nikola Ivanac
    7. Nevenka Dujmić
    8. Željko Bokulić

3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje  Zaključci Gradskog vijeća sa 17. sjednice >>>>

4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za prvo polugodište 2011. godine >>>>    -  naslovna stranica >>>>

5. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2011. godinu >>>>

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Ogulin >>>>

7. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Ogulin ima udjele ili dionice >>>>

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina >>>>

9. Prijedlog  Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina >>>>

10. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj i srpanj 2011. godine >>>>  

 


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  
 
 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik