Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 2. rujna 2011. (petak) s početkom u 9.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11., Ogulin.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/82
URBROJ: 2133/02-02-11-1
Ogulin, 25. kolovoza  2011.

             

Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. rujna (petak) 2011.  s početkom u 9,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.
  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:


1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina >>>>

2. Aktualni sat,

3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje  siječanj-lipanj 2011. godine >>>>

4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za prvo polugodište 2011. godine >>>>    -  naslovna stranica >>>>

5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2011. godinu >>>>

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Ogulin >>>>

7. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Ogulin ima udjele ili dionice >>>>

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina >>>>

9. Prijedlog  Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina >>>>

10. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj i srpanj 2011. godine >>>>  


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik