Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 8. srpnja 2011.
Pročitajte Odluke i zaključke sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane u petak, 8. lipnja 2011.

Odluke i zaključci prema dnevnom redu:

1.  Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Radio Ogulin  za 2010. godinu >>>>

2.  Izvješće o poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin za 2010. godinu >>>>

3.  Izvješće o poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Ogulina za 2010. godinu >>>>

4.  Aktualni sat

 Pitanja su postavili:

1. Mato Špehar
2. Ivan Vuković
3. Zlatko Mrvoš
4. Neven Vujnović
5. Željko Bokulić
6. Ivica Vuković


5.  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ogulina za 2010. godinu,

6.  Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Ogulina >>>>

7. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine >>>>

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2011. godini >>>>

9.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2 >>>> i zaključak o prihvaćanju prijedloga Sporazuma gradonačelnika >>>>

10. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2011. godinu >>>>

11. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu >>>>

12.  Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa poticanje razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na  području Grada Ogulina u  2011. godini >>>>

13.  Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu >>>>

14. Prijedlog I.  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2011.godinu >>>>

15.  Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2010. g. >>>>

16.  Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj  2011. godine >>>>


U točkama 1,2,3,5,15, i 16 su zaključci, a izvješća za te točke možete pročitati na Sazivu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina >>>>


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  


Nekoliko fotografija sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina:

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 8. srpnja 2011.

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 8. srpnja 2011.

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 8. srpnja 2011.

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 8. srpnja 2011.

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina  održane 8. srpnja 2011.

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 8. srpnja 2011.

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 8. srpnja 2011.

 Fotografije: InfoStudio.hr

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik