Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Pozivi Odbora za proslavu Dana Grada

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska


Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina

Poziv za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada

                 

    REPUBLIKA HRVATSKA
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
      GRAD OGULIN
    GRADONAČELNIKOdbor za proslavu Dana Grada

Klasa : 022-01/11-01/29
Urbroj: 2133/02-01/1-11-4
Ogulin, 30.06.2011.


Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina svim udrugama upućuje
 
POZIV
 
          za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada

    Pozivamo udruge u kulturi i športu Grada Ogulina da dostave svoje programe i tako se uključe u proslavu Dana Grada.

    Programe treba planirati u periodu od 1. - 14. rujna 2011. godine, te dostaviti  prijedloge Odboru za proslavu Dana Grada do 30. srpnja 2011. godine, na adresu Grad Ogulin, B. Frankopana 11 Ogulin, računajući da je 14. rujna središnja proslava Dana Grada i  blagdana Uzvišenja Svetoga Križa.

    Odbor za proslavu Dana Grada zadržava pravo odabira prijedloga za konačni program proslave.


Predsjednik Odbora   
Nikola Magdić, dipl. oec.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina, od 30. 6. 2003. godine, Odbor za proslavu Dana Grada objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina1. Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Ogulina iz područja gospodarstva , znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Ogulin dodjeljuje javna priznanja.

a) Prijedlog za dodjelu Priznanja Grada Ogulina za životno djelo:

Dodjeljuje se fizičkoj osobi sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj  za cjelokupno postignuće na unapređenju gospodarskih ili društvenih oblika života, koji predstavljaju izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Ogulina.

b) Prijedlog za dodjelu godišnjeg Priznanja za stvaralački rad:

Dodjeljuje se domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuća  koja su od osobitog značaja za Grad Ogulin, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine, koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje priznanje ili za posebne obljetnice.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina podnosi se u pisanom obliku koji mora sadržavati slijedeće podatke:                    
                 - naziv i adresa podnositelja prijedloga
                 - ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi
                 - biografija
                 - obrazloženje

3. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Priznanja za životno djelo i Priznanje za stvaralački rad imaju:
                - građani grada Ogulina
                - pravne osobe Grada Ogulina
                - gradonačelnik
                - Gradsko vijeće

4. Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od objave javnog poziva
5. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Ogulin, Odbor za proslavu Dana Grada , B. Frankopana 11, Ogulin.

Ogulin, 30.06.2011.
Klasa : 022-01/11-01/29
Urbroj : 2133/02-01/1-11-3

Predsjednik Odbora     
Nikola Magdić, dipl.oec. v.r.

 
Isti pozivi u PDF formatu >>>>

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik