Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika HrvatskaOdluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 07. lipnja 2018. godine  održane 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/ 45
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 30.svibnja.2018.

 

 

 

 

D N E V N I   R E D:
 
 
1. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina  odluka  
2. Aktualni sat
3. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina, odluka
4. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Bjelin d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin,   Odluka 
5. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin,  Odluka 
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,  Odluka 
7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu,    Godišnji izvještaj
8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu, program kulture 2017.
9. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2017. godinu, Program sporta 2017.
10. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu, Socijalni program 2017.
11. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina za 2017. godinu, Program poduzetništva 2017.
12. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu, Program poljoprivrede 2017.
13. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu, Program šumski doprinos 2017.
14. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu, Program boravišne pristojbe 2017.
15. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu,  Odluka
16. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018.godinu, Program kulture 2018.
17. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018. godinu,  Program sporta 2018.
18. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  Program održavanja kom. infr. 2018.
19. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  Program gradnje kom. infr. 2018.
20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu,  Program legalizacije 2018.
21. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2017. godinu, Zaključak
22. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2017. godinu, Zaključak
23. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2017. godinu,  Zaključak
24. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2017. godinu,  Zaključak
25. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2017. godinu,  Zaključak
26. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2017. godinu,  Zaključak
27. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2017. godinu,  Zaključak
28. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Sveti Petar,  Odluka
29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o radnom vremenu Zavičajnog muzeja Ogulin,  Zaključak
30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, Odluka
31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova Grada Ogulina, Odluka
32. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu idejnog rješenja namjene bivše vojarne Sveti Petar,  
33. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak, travanj i svibanj 2018. godine   Zaključak  
 
Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća >>
Tonski zapis  9. sjednice Gradskog vijeća - tonski zapis >> 1.dio  2.dio  3.dio  4.dio  5.dio
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.
JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA
 
Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
 
Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
 
Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.
 
U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.
 
Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.
 
Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik