Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 16. ožujka 2018. godine  u 11:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/ 05
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 09.03.2018.

 

 

 

 

D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika   
2. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2017. godinu  Zaključak >>
3. Aktualni sat,   
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine,  Zaključak >>
5. Prijedlog Statuta Grada Ogulina,  Statut >>
6. Prijedlog Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu,  Odluka >>
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Odluka >>
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu   Zaključak >> 
9. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina, Odluka >>
10. Prijedlog Odluke o visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća ustanova, Odluka >>
11. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina, Odluka >>
12. Prijedlog Odluke o nazadkupnji nekretnine u k.o. Otok Oštarijski Odluka >>
13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,  Izvješće >>
14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2017. godinu, Izvješće >>
15. Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove  objekata zaštićene spomeničke baštine za 2017. godinu Izvješće >>
16. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2017.godinu Izvješće >>
17. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2017. godinu,  Izvješće >>
18. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2017. godinu,  Izvješće >>
19. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2017. godinu,  Izvješće >>
20. Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u 2017. godini,   Izvješće >>
21. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina u 2017. godini,   Izvješće >>
22. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2018. godinu,   Program >>
23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin,   Zaključak >>
24. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o.  Odluka >>
25. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. godinu, Izvješće >>
26. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanja o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina Izvješće >>
      b) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina, 
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za umirovljenike, Odluka >>
28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi,  Odluka >>
29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina, Odluka >>
30. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, Odluka >>
31. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ogulina za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora,  
32. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2017. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Odluka >>
33. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Odluka >>
34. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2017., siječanj i veljaču 2018. godine 
 
Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća >>
Tonski zapis  7. sjednice Gradskog vijeća - tonski zapis >> 1.dio 2.dio  3.dio 4.dio 5.dio 6.dio 7.dio 8.dio 9.dio 10.dio 11.dio 12.dio 13.dio 14.dio 15.dio 16.dio 17.dio 18.dio 19.dio
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.
JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA
 
Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
 
Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
 
Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.
 
U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.
 
Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.
 
Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik