Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Konferencija Savjeta mladih

Konferencija Savjeta mladih

U organizaciji Savjeta mladih Grada Zagreba od 17. do 19. prosinca 2010. godine u Zagrebu je održana Konferencija pod nazivom "Srednje i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj". 


Konferenciji su prisustvovali predstavnici Savjeta mladih iz svih regija Republike Hrvatske. Grad Ogulin predstavljali su članovi Savjeta Martina Turković i Tea Salopek te Branko Rumenović ispred Županijskog savjeta mladih. Tijekom dvodnevnog seminara nazočni su imali priliku čuti izlaganja brojinih uvaženih profesora i doktora.


Konferencija Savjeta mladih


Konferencija je započela pozdravnim govorom Borisa Šprema, predsjednika Gradske skupštine te Ivice Lovrića, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i šport Grada Zagreba. Uslijedila su predavanja o srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj. O viziji srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj, kao i o budućim projektima na istoimenu temu govorile su prof. Mihaela Dubravac-Šigir, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te prof. Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Dok su se predsjednik Vijeća učenika Hrvatske Domagoj Babić, kao i predsjednik Vijeća učenika Grada Zagreba Mihael Salopek osvrnuli na pozitivne i negativne strane državne mature te na funkcionalnost aktualnih pravilnika i norma u nastavi. 


Konferencija Savjeta mladih
Potpisivanje povelje -  Branko Rumenović i Tea Salopek


Drugi dio Konferencije obilježila su predavanja na temu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Europsku viziju visokog obrazovnja prezentirao je Luka Juroš, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, obrazloživši teme bolonjskog procesa kroz 12 točaka, stavljajući poseban akcent na EU fondove za projekte. Posebno značajno bilo je predavanje prof. Nade Čikeš s Medicinskog fakulteta. Prof. Čikeš osvrnula se na ishode učenja i kompetencije na razinama visokog obrazovanja, pri čemu se dotakla Bolonjske deklaracije, njezine funkcije i fundamentalnih ciljeva. Također, osvrnula se na Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokim obrazovanjima. Posljednje, ali ne i manje važno predavanje održao je Ivan Bota, predsjednih Hrvatskog studentskog zbora, koji je u svojem izlaganju pobliže objasnio pojam studentskog zbora te njegove osnovne zadaće, ističući potrebu reforme.


Konferencija Savjeta mladih
Branko Rumenović, Tea Salopek i Martina Turković


Primarni cilj Konferencije bilo je donošenje dokumenta pod nazivom "Zagrebačka povelja 2010." Povelja je rezultat potrebe za usuglašavanjem stavova Savjeta mladih o aktualnom stanju u sustavu srednjeg i visokog obrazovanja s ciljem poboljšanja istog. Nakon odslušanih predavanja predstavnici svih prisutnih Savjeta mladih zajednički su oformili točke Povelje. Imajući u vidu aktualnost i važnost teme obrazovanja za mlade i društvo u cjelini, a u svrhu definiranja smjera djelovanja Savjeta mladih iz Republike Hrvatske, ovom Poveljom donesli su sljedeće zaključke:

-    uključivanje Savjeta mladih u konzultativne i operativne procese pri donošenju, izradi i provedbi razvojnih strategija i programa za mlade
-    informiranje civilnog sektora od strane Savjeta mladih o postojećim i budućim operativnim programima u sustavu srednjeg i visokog obrazovanja
-    informiranje obrazovnih ustanova o mogućnostima uključivanja u obrazovne projekte na nacionalnoj razini kao i u okviru Europske unije
-    apeliranje na nadležne institucije (Sveučilišta, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) da upisne kvote na fakultete usklade s potrebama društva i tržišta
-    zalaganje za odgovarajuću raspodjelu sredstava namijenjenih za financiranje srednjeg i visokog obrazovanja
-    rad na povezivanju i jačanju suradnje Savjeta mladih i Vijeća učenika i Studentskih zborova
-    organiziranje i provođenje edukacije o promjenama i trendovima u sustavu srednjeg obrazovanja od strane Savjeta mladih u suradnji s nadležnim državnim tijelima
-    ujednačavanje i ispitivanje kvalitete rada u sustavu obrazovanja
-    poticanje suradnje Savjeta mladih i Sveučilišta te Veleučilišta u Republici Hrvatskoj u procesu provođenja edukacija o pisanju projekata za predpristupne fondove Europske Unije
-    ujednačavanje studentskih prava i standarda na nacionalnoj razini
-    definiranje željenih ishoda učenja te specifične i opće kompetencije studenata po završetku studija
-    vrednovanje provedbe Bolonjskog procesa na razini pojedinih sastavnica Sveučilišta i Veleučilišta odgovarajućim metodama
-    djelovanjem Savjeta mladih poticati studentske aktivnosti
-    poticanje lokalne i regionalne samouprave na financiranje studentskih projekata
-    zalaganje za uvođenje obvezne edukacije sveučilišnog kadra za kvalitetniju provedbu sustava obrazovanja
-    poticanje kvalitetnijeg razvoja Sveučilišta i Veleučilišta na lokalnim i regionalnim razinama
-    poticanje programa cjeloživotnog obrazovanja, mobilnosti i izvrsnosti
-    zalaganje za intenziviranje praktičnog dijela nastave u sustavu visokog obrazovanja

Tea Salopek, prof.

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza