Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Izabrani članovi novog Savjeta mladih

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina izabrani su novi članovi Savjeta mladih Grada Ogulina za naredni dvogodišnji mandat.

 

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 19/07) Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA SAVJETA
MLADIH GRADA OGULINA

I
U Savjet mladih grada Ogulina izabrani su:
1. Francetić Antonela, Ogulin, Josipa bana Jelačića 3a
2. Francetić Sani, Ogulin, Bošt 14e
3. Rumenović Branko, Ogulin, Saborčanska 6
4. Salopek Tea, Ogulin, Zagrad 25
5. Stipetić Marina, Ogulin, Žegar VIII/34
6. Turković Martina, Ogulin, Turkovići 2a
7. Zubčić Andrej, Ogulin, Zagrad 40

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku
Karlovačke županije
Klasa: 023-01/09-01/140
Urbro: 2133/02-03-09-1
Ogulin, 18. 12. 2009.
Predsjednik gradskog vijeća
Milan Sabljak, dipl.ing.

 


Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza