Savjet mladih u Varaždinu

U Varaždinu 26. i 27. travnja 2008. održao se peti susret hrvatske katoličke mladeži pod geslom: „Bijahu postojani …“. Mladi župe Svetog Križa također su sudjelovali na susretu. Njima su se pridružili i članovi Savjeta mladih grada Ogulina.

Osvrt na kalendar aktivnosti za mlade za 2008. godinu koji je objavljen na web portalu Grada Ogulina. Uočava se veliko bogatstvo sadržaja za mlade koje organiziraju udruge u gradu Ogulinu.

Osvrt na sastanak Savjeta mladih s predstavnicima udruga mladih, vijeća učenika i institucija koje okupljaju mlade.

Osvrt na sastanak Savjeta mladih s predstavnicima udruga mladih, vijeća učenika i institucija koje okupljaju mlade. Usvojen je kalendar aktivnosti za mlade u gradu Ogulinu za 2008. godinu, a i usvojene neke ideje i prijedlozi.

Ideja pokretanja Koordinacije udruga za mlade i institucija koje okupljaju mlade te poziv udrugama na sastanak u siječnju.

Gradonačelniku Nikoli Magdiću upućen je prijedlog da se u svibnju organizira primanje za sve učenike i mentore ogulinskih škola koji su na županijskim ili državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta u cilju poticanja pozitivnih vrijednosti i ulaganja u znanje.

 

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza