Grad Ogulin - prijatelj djece

U Zagrebu na godišnjem Savjetovanju koordinatora akcije Gradovi i općine prijatelji djece, dodijeljena je Gradu Ogulinu Povelja za uzorno provedenu Naj-akciju 2009. pod nazivom "Ogulinski festival bajke".

U petak, 20 studenoga 2009. održano je Godišnje savjetovanje koordinatora akcije Gradovi i općine prijatelji djece na kojem su sudjelovali i članovi Koordinacijskog odbora Grada Ogulina, Zdravko Borić i Karmela Matić. Grad Ogulin - prijatelj djece

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine, a sadrži univerzalne
standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratificirala) mora jamčiti svakom djetetu. U Konvenciji se govori, prije svega, o obvezama odraslih u
odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društvenih čimbenika glede zaštite djeteta. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale.

Ovogodišnje tradicionalno savjetovanje održalo se u okviru značajnih obljetnica - 20 godina Konvencije UN -a o pravima djece i 10 godina akcije Gradovi i općine - prijatelji djece. Akciju Gradovi i općine - prijatelji djece  pokrenuli su Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz pokrovitelja Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Ovoj vrijednoj akciji Grad Ogulin pristupio je 2004. godine, a već 2007. dobio je prestižni naslov Grad Ogulin - prijatelj djece. Od tada svake godine Grad Ogulin kandidira Naj-akciju provedenu tijekom godine za djecu i s djecom. Tako je ove godine Koordinacijski odbor predložio za Naj-akciju "Ogulinski festival bajke", kojoj je dodijeljena Povelja za uzorno provedenu akciju u 2009. godini, kojom je poboljšan i uljepšan život djece u Gradu Ogulinu.

 

 Povelja Gradu Ogulinu za uzorno provedenu Naj-akciju 2009.
Povelja Gradu Ogulinu za uzorno provedenu Naj-akciju 2009.
 
Grad Ogulin - prijatelj djece - Festival bajke - lipanj 2009
Grad Ogulin - prijatelj djece - Festival bajke - lipanj 2009.

Karmela Matić, prof. - Grad Ogulin

 

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza