Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba
Grada Ogulina za 2011. godinu

Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Ogulina jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Ogulin. U programe javnih potreba Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu u skladu sa Zakonom o proračunu i ocjenom izvršenja programa za 2010. godinu uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga:   Poziv >>>>

P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Grada Ogulina za 2011. godinu

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Ogulina jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Ogulin, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe. Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi te ocjeni izvršenja programa za 2010. godinu Grad Ogulin u Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu, uvrstit će: Poziv >>>>


P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Ogulina za 2011. godinu

Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Ogulina jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Ogulin. U programe javnih potreba Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu u skladu sa Zakonom o proračunu i ocjenom izvršenja programa za 2010. godinu uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga: Poziv >>>>

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik