Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska


     Na temelju članka 7. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima i članka 8. Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predložene liste predlagatelja:

 

    
1. MO Desmerice
2. MO Donje Dubrave
3. MO Drežnica
4. MO Gornje Dubrave
5. MO Hreljin Ogulinski
6. MO Jasenak
7. MO Lomost
8. MO Ogulin
9. MO Otok Oštarijski
10. MO Ponikve
11. MO Potok Musulinski
12. MO Prapuće Zagrad
13. MO Proce
14. MO Ribarići
15. MO Salopek selo
16. MO Sveti Jakov
17. MO Sveti Petar Puškarići
18. MO Trošmarija
19. MO Turkovići
20. MO Zagorje
21. MO Žegar Podvrh
      Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Ogulina održat će se u nedjelju 16. svibnja 2010. 
 Vezani članci:
ODLUKA GRADONAČELNIKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora >>>>
Broj birača po mjesnim odborima >>>>
29. travnja 2010.
Grad Ogulin
 

 

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik