Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska


     Na temelju članka 3. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (Glasnik Karlovačke županije br. 08/02 i 25/09) i članka 38 Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09), Gradonačelnik Grada Ogulina, 15. travnja 2010. donio je

 

 

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora

 

I.


    Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina.

II.


    Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 16. svibnja 2010. godine.

III.


    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

   

Klasa: 022-01/10-01/15
Urbroj: 2133/02-01/1-10-1
Ogulin, 15.04.2010.

 

GRADONAČELNIK         

___________________________
Nikola Magdić, dipl. oec.    
 
 
 
    Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ogulina na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, pročišćeni tekst 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članaka 5. i  11. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (Glasnik Karlovačke županije br. 08/02 i 25/09), na sjednici od 15.04.2010. godine, donosi
 
 
Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik