Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 18. prosinca 2015. godine (petak) s početkom u 17.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              

 

D N E V N I   R E D:

1.    Aktualni sat - Skinuta s dnevnog reda
2.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu, prijedlog >>
3.    Prijedlog III. izmjena Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. - 2015. godine, prijedlog >>, program poljoprivrede >>
4.    Prijedlog II. izmjena Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini, prijedlog >>, program poduzetništva >>
5.    Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu, prijedlog >>, socijalni program >>
6.    Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu, prijedlog >>, program kulture >>
7.    Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu, prijedlog >>, program sporta >>
8.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu, prijedlog >>, šumski doprinos >>
9.    Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, prijedlog >>, program održavanja komunalne infr. >>
10.    Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, prijedlog >>, program izgradnje objekata komu. infra. >>
11.    Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu, prijedlog >>, program legalizacije >>
12.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina, prijedlog >>, odluka o koeficijentima >>
13.    Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu, prijedlog >>, Otočki vrtovi >>
14.    Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, prijedlog >>, Godišnja analiza stanja sustava zaštite >>
15.    Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za 2016. i 2017. godinu, prijedlog >>, smjernice >>
16.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna, prijedlog >>, zaključak >>
17.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2015. godine, izviješće >>, zaključak o proračunskoj zalihi >>

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća >> 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 
 
Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik