Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 1. rujna 2015. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, odluke, zaključak
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, dostava proračuana, proračun, proračun
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2015. godinu, obrazloženje, zaključak i prijedlozi priznanja, odluka
5. Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina Grada Ogulina, odluka
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa, zaključak, Odluka, uputa, priopćenje, odluka
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa, zaključak, odluka, odluka
8. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zaključak, program, program održavanja
9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zaključak, program, program gradnje
10. Prijedlog Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu, (materijal na sjednici), suci porotnici, zaključak suci porotnici
11. Prijedlog Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj, lipanj i srpanj 2015. godine, zaključak proračunskih zaliha

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća >> 

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
  
Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik