Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 5. lipnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2013. godinu, Zaključak >>
2.    Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2013. godinu, Zaključak >>
3.    Izvješće  o radu i poslovanju Stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2013. godinu, račun dobiti i gubitka SKG, Zaključak >>
4.    Aktualni sat,
5.    Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,  Izvješće >>
6.    Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu, Odluka >>
7.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu,  Izvješće >>
8.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu,  Izvješće >>
9.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013.–2015. godine, Izvješće >>
10.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2013. godini, Izvješće >>
11.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu, Izvješće >>
12.    Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Grada Ogulina na javnog isporučitelja vodnih usluga „Vodovod i kanalizacija d.o.o.“ Ogulin, Odluka >>
13.    Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu, Program >>
14.    Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2013. godinu, Zaključak >>
15.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti, Odluka >>
16.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zdravstvo, Odluka >> i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za promet i veze,  Odluka >>
17.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za travanj 2014. godine, Odluka >>

Zapisnici sa 8. sjednice Gradskog vijeća >> 


Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

Oglasna ploča

 

23.05.2019. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina

23.05.2019. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini, sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina

23.05.2019. - Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu

23.05.2019. - Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba iz područja soc. skrbi, udruga iz Dom rat i ostale udurge za 2019 godinu

21.05.2019. - Javni poziv za udruge u sportu 2019.

26.04.2019. - Natječaj za zakup poslovnih prostora

03.04.2019. - JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

25.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA - POU Ogulin

18.03.2019. - Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

28.02.2019.- Javni poziv - evidentiranje nerazvrstanih cesta

25.02.2019. - Javni natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postojbe Ogulin - 1 izvršitelj

31.01.2019. - POZIV UDRUGAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

22.01.2019. - Javni poziv - Evidentiranje nerazvrstanih cesta OA-106

22.01.2019. - Javni poziv - Evidentiranje nerazvrstanih cesta OA-107

26.04.2018. - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin

26.04.2018. - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin


Arhiva oglasa u 2018. godini

   Arhiva oglasa   

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik