Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 5. lipnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/56
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 27.05.2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 5. lipnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2013. godinu,
2.    Izvješće  o radu i poslovanju Stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2013. godinu, račun dobiti i gubitka SKG
3.    Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2013. godinu,
4.    Aktualni sat,
5.    Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
6.    Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu,
7.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu,
8.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu,
9.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013.–2015. godine,
10.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2013. godini,
11.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,
12.    Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Grada Ogulina na javnog isporučitelja vodnih usluga „Vodovod i kanalizacija d.o.o.“ Ogulin,
13.    Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu,
14.    Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2013. godinu,
15.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti,
16.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.,
17.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za travanj 2014. godine


Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik