Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 24. travnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
D N E V N I   R E D:


1. Informacija o racionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. (materijali na Sjednici) > zaključak >>
2. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2013. godinu + račun dobiti > zaključak >>
3. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina za 2013. godinu + račun poslovanja > zaključak >>
4
. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2013. godinu > zaključak >>
5. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2013. godinu + financijsko izvješće > zaključak >>
6. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2013. godinu + financijsko izvješće > zaključak >>
7
. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu i izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2013. godinu > zaključak o izvršenju Programa javnih potreba >> i > zaključak o izvješću poslovanja >>
8. Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2013. godinu || Zapisnik sa Skupštine || Izvješće o radu || Izvršenje financijskog plana || Dotacije DVD-ima || Izvješće Nadzornog odbora || Izvješće Verifikacijskog povjerenstva || Operativni plan za 2014. || Financijski plan za 2014. || > zaključak >>
9. Aktualni sat,
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora > Odluka >>
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ogulina za provedbu izbora za članova vijeća mjesnih odbora – (materijali na Sjednici) > Rješenje >>
12. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. – (materijali na Sjednici) > Odluka >>
13
. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak 2014. godine > zaključak >>


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
___________________________ 
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.
 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik