Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 24. travnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/34
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 15.04.2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 24. travnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1. Informacija o racionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016., – (materijali na Sjednici),
2. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2013. godinu + račun dobiti,
3. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina za 2013. godinu + račun poslovanja,
4. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2013. godinu + jedinstveni pokazatelji poslovanja,
5. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2013. godinu + financijsko izvješće,
6. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2013. godinu + financijsko izvješće,
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu i izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2013. godinu,
8. Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2013. godinu || Zapisnik sa Skupštine || Izvješće o radu || Izvršenje financijskog plana || Dotacije DVD-ima || Izvješće Nadzornog odbora || Izvješće Verifikacijskog povjerenstva || Operativni plan za 2014. || Financijski plan za 2014. ||
9.
Aktualni sat,
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ogulina za provedbu izbora za članova vijeća mjesnih odbora – (materijali na Sjednici)
12. Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. – (materijali na Sjednici),
13. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak 2014. godine


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik