Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 19. prosinca 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
D N E V N I   R E D:

1.    Odluka o prihvatu ponude trgovačkog društva Monterra d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
2.    Program rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2014. godinu,
3.    Aktualni sat,
4.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnoj samoupravi,
5.    Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina,
6.    Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, zaključak o davanju prethodne suglasnosti
7.    Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od roditelja - korisnika usluga,
8.    Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, zaključak o davanju prethodne suglasnosti
9.    Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina,
10.    Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin, zaključak o davanju suglasnosti
11.    Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Ogulina - skinuto s Dnevnog reda
12.    Program potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini,
13.    Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2014. – 2016. godine,
14.    Program pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu,
15.    Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
16.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
17.    Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2013. godinu,
18.    Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina u 2014. godini,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2013. godine,

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik