Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Odluke i zaključci 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 29. lipnja 2012. godine (petak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE


D N E V N I   R E D:
 
      1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina - procjena ugroženosti Grada Ogulina sažetak,
      2. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Ogulina s Planom civilne zaštite i Planom zaštite i spašavanja grada
      3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. za 2011. godinu,
      4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Stambeno komunalno gospodarstvo“ d.o.o. za 2011 godinu,
      5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. za 2011. godinu,
      6. Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Grada Ogulina za 2011. godinu,
      7. Aktualni sat,
      8. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
      9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
    10. Odluka  o obavljanju autotaksi prijevoza,
    11. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina,
    12. Odluka o prihvaćanju partnerstva i sufinanciranju projekta Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“,
    13. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Ogulina (SEAP),
    14. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2011. godini,
    15. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Ogulina,
    16. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj 2012. godine


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik