Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 20. prosinca 2011. (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11., Ogulin.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/128
URBROJ: 2133/02-02-11-1
Ogulin,  12. prosinca 2011.
 


Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 20. prosinca 2011.  (utorak) 2011.  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:
 
 
1.    Aktualni sat,
2.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2011. godinu, ==> tablica >>
3.    Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
4.    Prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
5.    Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2011. godinu,
6.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2011. godini,
7.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu,
8.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2011. godinu,
9.    Prijedlog Programa pomoći za stanovanje i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu,
10.    Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate cijene za kupoprodaju nekretnina Aquaprometu d.o.o. u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
11.    Prijedlog Odluke o izradi trećih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo,
12.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene Otok Oštarijski,
13.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa,
14.    Prijedlog i obrazloženje Izmjena i dopuna Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin,
15.    Prijedlog ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina,
16.    Prijedlog i obrazloženje Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zašite od požara Grada Ogulina,
17.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina,
18.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2012. godinu,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2011. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  

 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik