Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 20. prosinca 2011. (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11., Ogulin.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/128
URBROJ: 2133/02-02-11-1
Ogulin,  12. prosinca 2011.
 


Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 20. prosinca 2011.  (utorak) 2011.  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:
 
 
1.    Aktualni sat,
2.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2011. godinu, ==> tablica >>
3.    Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
4.    Prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
5.    Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2011. godinu,
6.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2011. godini,
7.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu,
8.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2011. godinu,
9.    Prijedlog Programa pomoći za stanovanje i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu,
10.    Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate cijene za kupoprodaju nekretnina Aquaprometu d.o.o. u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
11.    Prijedlog Odluke o izradi trećih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo,
12.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene Otok Oštarijski,
13.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa,
14.    Prijedlog i obrazloženje Izmjena i dopuna Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin,
15.    Prijedlog ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina,
16.    Prijedlog i obrazloženje Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zašite od požara Grada Ogulina,
17.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina,
18.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2012. godinu,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2011. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  

 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

Oglasna ploča

 

23.05.2019. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina

23.05.2019. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini, sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina

23.05.2019. - Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu

23.05.2019. - Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba iz područja soc. skrbi, udruga iz Dom rat i ostale udurge za 2019 godinu

21.05.2019. - Javni poziv za udruge u sportu 2019.

26.04.2019. - Natječaj za zakup poslovnih prostora

03.04.2019. - JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

25.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA - POU Ogulin

18.03.2019. - Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

28.02.2019.- Javni poziv - evidentiranje nerazvrstanih cesta

25.02.2019. - Javni natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postojbe Ogulin - 1 izvršitelj

31.01.2019. - POZIV UDRUGAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

22.01.2019. - Javni poziv - Evidentiranje nerazvrstanih cesta OA-106

22.01.2019. - Javni poziv - Evidentiranje nerazvrstanih cesta OA-107

26.04.2018. - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin

26.04.2018. - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin


Arhiva oglasa u 2018. godini

   Arhiva oglasa   

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik