Župna crkva Sv. Jurja
 
Župa je do 1789. pripadala ogulinskoj župi. Nalazi se nekoliko km sjeverno od župe Modruš.
 
Župna crkva sv. Jurja u Zagorju, treća je građevina na istom mjestu. Pretpostavlja se da je prva crkva na tom mjestu izgrađena još u 17. stoljeću. Druga crkva bila je posvećena 1714. g., a izgrađena je na približno istom mjestu na kojem se nalazi današnja crkva.
 
 

Srušena je zbog dotrajalosti 1837., te je 1839. izgrađena treća po redu građevina koja je posvećena u kolovozu iste godine. Najviše oko podizanja nove župne crkve, založio se tadašnji župnik Mate Kombol. Crkva je građena na prijelazu između kasnog klasicizma i ranog historicizma.

Sv. Juraj je velika jednobrodna barokna građevina s polukružnim svodovima koji su ukrašeni ornamentikom. Na svodu svetišta je freska s četiri evanđelista, Jaganjcem i Bogorodicom.

Drveni glavni oltar je dao napraviti župnik Jagatić 1884. sa slikom Sv. Jurja mučenika i kipovima Sv. Petra i Pavla. U medaljonu u obliku četverolista je slika Majke Božje.


Oltar u crkvi Sv. Jurja

Sa strane smještena su još četiri drvena oltara: Majke Božje Snježne, Sv. Vida, Sv. Antuna Padovanskog i Srca Isusova. Unutrašnjost je ispunjena slikama svetaca: Sv. Leopold Mandić, bl. Alojzije Stepinac, Sv. Nikola Tavelić i Mala Terezija.

U župi se nalaze i ostali sakralni objekti: šest kapelica i tri križa.

Blagdani župe su Jurjevo, Sv. Vid, Mala Gospa i Gospa Snježna.

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza