Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

U Velikoj dvorani Gradske vijećnice održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Ogulina kojoj je predsjedao gradonačelnik Dalibor Domitrović.
Na sjednici su razmatana izvješća o izvršenju Plana i programa Vijeća za 2018.  i Plan i program Vijeća za 2019. godinu.


Prema pojedinačnim izvješćima svakog od nositelja Plana i programa Vijeća za prevenciju vidljivo je da je u 2018. godini Plan i program u cijelosti izvršen,  kako u osnovnim i srednjim školama , tako i Policijskoj postaji  Ogulin,  Centru za socijalnu skrb Ogulin i Domu zdravlja Ogulin, te u ostalim udrugama sudionicima  izrade Plana i programa Vijeća za prevenciju Grada Ogulina.
Isto tako prema njihovim prijedlozima sastavljen je i Plan i program za 2019. godinu koji se bitno  neće mijenjati već će se provoditi prema već zacrtanim programima svakog sudionika.
Na prošloj sjednici Vijeća razmatrani su zahtjevi  Mjesnog odbora Sveti Jakov i PP Ogulin o sigurnosti  prometa na Boštu i Novoj cesti. Utvrđeno je da te probleme treba rješavati kroz izmjene  Odluke o uređenju prometa  u Gradu Ogulinu,te se pojedinačnom intervencijom ne mogu riješiti.
Riješen je prijedlog PP Ogulin za povećanjem  sigurnosti prometa na Trgu dr. Franje Tuđmana, tj. na uskom dijelu prometnice Augusta Šenoe kod autobusnog i željezničkog kolodvora, na način da je promet reguliran znakom prvenstva prolaza, čime se osigurao nesmetan prolaz autobusima do autobusno kolodvora.

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik