Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Pozivamo udruge koje su u 2018. godini ostvarile pravo na financijsku potporu Grada Ogulina temeljem:


1. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu od 27. ožujka 2018. godine i Odluke o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja kulture i tehničke kulture;
2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba udruga proizašlih iz  Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin za 2018. godinu od 27. ožujka 2018. godine i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa udruga proizašlih iz  Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin;
3. Javnog poziva za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada od 3. srpnja 2018. te Odluke o raspodjeli sredstava udrugama po Javnom pozivu za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada, od 23. kolovoza 2018. godine
i temeljem sklopljenih ugovora o financijskoj potpori programu/projektu udruge iz sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu da dostave Gradu Ogulinu kao davatelju financijskih sredstava opisni i financijski izvještaj provedbe programa/projekta u 2018. godini.


Izvještaj se dostavlja na propisanim obrascima koji su bili sastavni dio natječajne dokumentacije.
Izvještajne obrasce je potrebno dostaviti najkasnije do 28. veljače 2019. godine.
Također, pozivamo sve udruge i druge neprofitne organizacije koji su u 2018. godini ostvarili pravo na proračunska sredstva Grada temeljem sklopljenih ugovora ili drugih dokumenta, da do 28. veljače 2019. godine, Gradu Ogulinu, pored gore propisanih obrazaca, dostave ispunjen obrazac o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) temeljem članka 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15, 67/17 i 115/18).
Obrazac o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva financija.

OBRASCI IZVJEŠTAJA :
 
1. Kultura i tehnička kultura
    Obrazac za opisno izvješćivanje
    Obrazac za financijsko izvješćivanje
    PROR – POT
 
2. Socijalna skrb, udruge proizašle iz Domovinskog rata i ostale udruge
    Obrazac za opisno izvješćivanje
    Obrazac za financijsko izvješćivanje
    PROR – POT
 
3. Dan Grada
    Obrazac za opisno izvješćivanje
    PROR – POT    Stručna služba Grada Ogulina

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik